Kategórie

Navštívené produkty

612 18 Regulátor tlaku membránový pro vysoké tlaky Zväčšiť

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky

MW0145

Marweb

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky
rozsahy: 4 až 160kPa, 0,1 až 1MPa, 0,25 až 2,5MPa, 0,4 až 4MPa, prevedenie T-tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, nerezové snímač s fluoro-uhlíkovú membránou.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky
rozsahy: 4 až 160kPa, 0,1 až 1MPa, 0,25 až 2,5MPa, 0,4 až 4MPa, prevedenie T-tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, nerezové snímač s fluoro-uhlíkovú membránou.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky
rozsahy: 4 až 160kPa, 0,1 až 1MPa, 0,25 až 2,5MPa, 0,4 až 4MPa, prevedenie T-tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, nerezové snímač s fluoro-uhlíkovú alebo etylén-propylénové membránou, s káblovou priechodkou alebo s konektorom (mimo prevedenie Ex, len v prevedení s mikrospínačom A). Hlavné použitie je pre reguláciu a signalizáciu tlakov. Regulované médium nesmie agresívne pôsobiť na časti regulátora, s ktorými príde do styku, ani nesmie obsahovať nečistoty, ktoré by znemožňovali správnu funkciu. Dodáva sa s nerezovým čidlom (oceľ STN 417248) a membránou z fluórokarbónové alebo etylén-propylénové gumy.Regulátory s etylén-propylénové membránou v čidle sú určené pre horúcu vodu, brzdové a chladiace kvapaliny, NH3 apod Teplota média max.120°C. Regulátory s fluorovodíkovou membránou v čidle sú určené napríklad pre paru, kvapalné palivá, oleje, niektoré kyseliny a zásady. Teplota média max 200°C. Ako príslušenstvo je možné objednať pripojovacie šróbenie M20x1, 5 viď. "Príslušenstvo".