Kategórie

Navštívené produkty

967 Ventil nerezový Zväčšiť

967 Ventil nerezový

MW0075

Marweb

967 Ventil nerezový v náročných aj bežných meracích a regulačných okruhoch systémov priemyselnej automatizácie.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

967 Ventil nerezový

967 Ventil nerezový

967 Ventil nerezový v náročných aj bežných meracích a regulačných okruhoch systémov priemyselnej automatizácie.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

967 Ventil nerezový
* v náročných aj bežných meracích a regulačných okruhoch systémov priemyselnej automatizácie
* uzatvorenie odberu clony, výstupu kondenzačnej nádoby, uzavretie impulzného potrubia pri odpojení snímača tlaku, ...
* kompletná zostava ventilov a snímačov tlaku a tlakovej diferencie (celá zostava prechádza spoločným testovaním a kalibráciou, ktorá zaručuje vyššiu kvalitu, spoľahlivosť, bezpečnosť)
* ventily možno použiť ako tlakovú výstroj v zmysle NV č.26/2003 Zz ako vybrané zariadenia BT2 a BT3 v zmysle vyhlášky č.214/1997 Zb. o zabezpečovaní kvality
pri činnostiach súvisiacich s využívaním jadrovej energie a činnostiach vedúcich k ožiareniu a stanovení kritérií pre zaradenie a rozdelenie vybraných zariadení do bezpečných tried