Kategórie

Navštívené produkty

ZEPAREX 560 Digitálny záznamník s dotykovou obrazovkou Zväčšiť

ZEPAREX 560 Digitálny záznamník s dotykovou obrazovkou

MW0816

Marweb

ZEPAREX 560 Digitálny zapisovač s dotykovou obrazovkou.ZEPAREX 560 je schopný nahradiť v počte záznamov 3 klasické osvedčené, ale už trochu zastarané bodové zapisovače ZEPAREX 39 a prináša proti nim neporovnateľný užívateľský komfort záznamu aj archiváciu dát a nové komunikačné možnosti.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

ZEPAREX 560 Digitálny záznamník s dotykovou obrazovkou

ZEPAREX 560 Digitálny záznamník s dotykovou obrazovkou

ZEPAREX 560 Digitálny zapisovač s dotykovou obrazovkou.ZEPAREX 560 je schopný nahradiť v počte záznamov 3 klasické osvedčené, ale už trochu zastarané bodové zapisovače ZEPAREX 39 a prináša proti nim neporovnateľný užívateľský komfort záznamu aj archiváciu dát a nové komunikačné možnosti.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

ZEPAREX 560 Digitálny zapisovač s dotykovou obrazovkou
ZEPAREX 560 je schopný nahradiť v počte záznamov 3 klasické osvedčené, ale už trochu zastarané bodové zapisovače ZEPAREX 39 a prináša proti nim neporovnateľný užívateľský komfort záznamu aj archiváciu dát a nové komunikačné možnosti.

Zeparex560 záznamník fyzikálnych veličín:
* K diaľkovému meranie a záznamu až osemnásť fyzikálnych veličín rôznych rozsahov, napr. pre zobrazenie a záznam údajov pri úprave vody, tepelnom spracovaní a procesnej technológií, alebo ako vybavenie pre skúšky odolnosti proti vplyvom prostredia
* Ako vybrané zariadenie bezpečnostnej triedy 2 a 3 v zmysle vyhlášky č 132/2008 Z. z. o systéme kvality pri realizácii a zabezpečovaní činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie a radiačných činností a o zabezpečovanie kvality vybraných zariadení s ohľadom na ich zaradenie do bezpečnostných tried
* Ako vybrané zariadenia bezpečnostnej triedy 2, 3 a 4 v zmysle vyhlášok ÚJD SR č 430/2011 Zz o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť a č 431/2011 Zz o systéme manažérstva kvality
* Do prostredia, kde je vyžadovaná mechanická odolnosť podľa STN EN 60068-2-6 ed. 2 (trieda AH2 podľa STN 33 2000-51-1 ed. 3) a seizmickej spôsobilosti elektrického zariadenia bezpečnostného systému jadrových elektrární podľa STN IEC 980 (MVZ úroveň SL-2), čo je v súlade s kvalifikačnými požiadavkami JE Mochovce (MO34), JE Dukovany a JE Temelín.