Kategórie

Navštívené produkty

OMC8000 Programovateľné PLC Zväčšiť

OMC 8000 Programovateľné PLC

MW0912

Marweb

OMC8000 Programovateľné PLC jadrom PLC je hlavný modul, ku ktorému je možné pripájať rozširujúce moduly až do počtu 31. Tie môžu byť umiestnené v tesnej blízkosti alebo vzdialene. Obsahuje tri digitálne vstupy, ktoré reagujú na úroveň napájacieho napätia.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

OMC 8000 Programovateľné PLC

OMC 8000 Programovateľné PLC

OMC8000 Programovateľné PLC jadrom PLC je hlavný modul, ku ktorému je možné pripájať rozširujúce moduly až do počtu 31. Tie môžu byť umiestnené v tesnej blízkosti alebo vzdialene. Obsahuje tri digitálne vstupy, ktoré reagujú na úroveň napájacieho napätia.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia


OMC 8000 Programovateľné PLC
Pre rad PLC OMC 8000 bola zvolená modulová architektúra. Jadrom PLC je hlavný modul, ku ktorému je možné pripájať rozširujúce moduly až do počtu 31. Tie môžu byť umiestnené v tesnej blízkosti alebo vzdialene. Medzi najvzdialenejšími moduly tak môže byť vzdialenosť až 40 m Komunikácia medzi modulmi je zaistená linkou CAN. So vzrastajúcim počtom modulov je však treba počítať I sa narastajúcimi nárokmi na komunikáciu medzi nimi.
Hlavný modul môže byť napájaný 230 V alebo 24 V. Obsahuje tri digitálne vstupy, ktoré reagujú na úroveň napájacieho napätia. Ďalej obsahuje šesť univerzálnych vstupov, ktoré sú izolované od napájania aj výstupov so spoločnou zemné svorkou.

Tieto vstupy umožňujú pripojenie nasledujúcich signálov:
• impulzné do 30 V
• impulzné - kontankt, NPN otvorený kolektor
• analógový, napäťový do 30 V
• analógový, prúdový do 20 mA
• analógový, odporový do 3900 Ω
• analógový, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000
• analógový, T / C - B, E, J, K, L, N, R, S, T, XK
• analógový, KTY81-2xx

Univerzálne vstupy môžu byť tiež zapojené ako dva plné kvadratúrne vratné čítača pre inkrementálne snímače - dva pulzné signály posunuté o 90 ° elektrických nulovací impulz. Jeden pár môže byť použitý ako RS485 pre komunikáciu s ďalšími zariadeniami, ako je napríklad numerický alebo textový displej, jednoduchý operátorský panel a podobne.Modul môže obsahovať až 5 digitálnych výstupov (relé / otvorené kolektory). Pri znížený počte výstupov na tri je možné kombinovať aj s univerzálnym analógovým výstupom.