Kategórie

Navštívené produkty

Prehľad Ht regulátorov Zväčšiť

Prehľad Ht regulátorov

MW0767

Marweb

Prehľad Ht regulátorov: HT100 regulátor, Ht700 regulátor, HT40A regulátor, Ht40B regulátor, Ht40T regulátor, Ht40P regulátor, Ht60B regulátor, Ht60M regulátor, Ht40AL regulátor , HtCeramic regulátor, HtIndustry regulátor.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

Prehľad Ht regulátorov

Prehľad Ht regulátorov

Prehľad Ht regulátorov: HT100 regulátor, Ht700 regulátor, HT40A regulátor, Ht40B regulátor, Ht40T regulátor, Ht40P regulátor, Ht60B regulátor, Ht60M regulátor, Ht40AL regulátor , HtCeramic regulátor, HtIndustry regulátor.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia


Prehľad Ht regulátorov: HT100 regulátor , Ht700 regulátor , HT40A regulátor , Ht40B regulátor , Ht40T regulátor, Ht40P regulátor , Ht60B regulátor , Ht60M regulátor , Ht40AL regulátor , HtCeramic regulátor , HtIndustry regulátor.

HT100 ... multikanálový merač je desatkanálový merač s galvanicky oddelenými vstupmy.
Ht700 ... regulátor / merač / alarmová jednotka na DIN lištu. Pri inicializačnom nastavení je možné zvoliť jednu z troch konfigurácií (merač / alarmová jednotka, dvojpolohový regulátor a PID regulátor).
Ht60M ... regulátor / merač / alarmová jednotka je prístroj, ktorý možno pri inicializácii nastaviť do jednej z troch možných konfigurácií.
Ht60B ... jednoduchý PID regulátor / dvojpolohový regulátor umožňujúci reguláciu na konštantnú hodnotu.
HT40 ... jednoduchý programový regulátor s 1 rampou, ktorý umožňuje riadiť teplotu podľa programu typu "nábeh / výdrž".
Ht40AL ... jednoduchý programový regulátor s 2 rampami, ktorý umožňuje riadiť teplotu podľa programu typu "2 x nábeh / výdrž".
Ht40B ... univerzálny PID regulátor, trojpolohový regulátor, ktorý možno používať samostatne (regulácia na konštantnú hodnotu) alebo v zložitejších systémoch pri regulácii "Master - Slave", reguláciu pomeru, kaskádové regulácie
Ht40P ... lacný programový PID regulátor je jednosmyčkový programový regulátor určený pre reguláciu priemyselných pecí, laboratórnych pecí, keramických pecí a všade tam, kde je požadovaná programová zmena žiadanej hodnoty.
Ht40T ... PID regulátor riadený hodinami reálneho času.Žiadaná hodnota (teplota) je prepínaná v nastavenom časovom okamihu.
HtCeramic ... programový PID regulátor pre keramické a iné pece určený pre riadenie keramických, stomatologických alebo laboratórnych pecí, u ktorých je požadovaná regulácia teploty podľa nastaveného programu.
HtIndustry ... priemyselný programový PID regulátor je jednosmyčkový programový regulátor formátu 1/4 DIN určený pre ovládanie zložitejších technologických zariadení.
HtMonit ... univerzálny monitorovací program je určený pre monitorovanie 1 až 4 prístrojov radu Ht (HT100, Ht700, HT40A, Ht40B, Ht40T, Ht40P,Ht60B, Ht60M, HtCeramic, HtIndustry) alebo merače el. energie EM24.