Kategórie

Navštívené produkty

GIC40 Detektory toxických plynov Zväčšiť

GIC40 Detektory toxických plynov

MW0620

Marweb

GIC40N Detektory oxidu uhoľnatého sú určené pre detekciu oxidu uhoľnatého vo vnútorných priestoroch.Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti CO.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

GIC40 Detektory toxických plynov

GIC40 Detektory toxických plynov

GIC40N Detektory oxidu uhoľnatého sú určené pre detekciu oxidu uhoľnatého vo vnútorných priestoroch.Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti CO.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

Detektory GIC40N sú určené pre detekciu oxidu uhoľnatého vo vnútorných priestoroch ako sú napr. hromadné garáže, kotolne, technologické prevádzky a pod. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti CO. Signál zo senzoru je vyhodnocovaný v elektronike detektoru, ktorá podľa stavu senzoru ovláda výstupné spínače a riadi funkciu detektoru.Detektory GIC40N pracujú v bezústredňovom režime. Nastavenie strážených medzí koncentrácie sa nevykonáva v ústredni, ale pomocou nastavovacích prvkov na doske elektroniky detektoru. Výstupom detektoru je potom dvojstavový signál o prekročení (alebo neprekročení) nastavenej koncentrácie.
Detektory GIC40 môžu byť použité samostatne /pri zabezpečení menších priestorov/ a tiež v skupinovom zapojení viac kusov v rozsiahlejších objektoch. Pri skupinovom zapojení je možné prepojiť detektory do tzv. paralelnej zbernice, kedy o prekročení povolenej koncentrácie rozhoduje detektor. V tomto režime nie je možno elektronicky identifikovať, ktorý detektor spínal a vyvolal príslušnú odozvu.
Druhou možnosťou je prenechať rozhodnutie o prekročení koncentrácie na vyhodnocovanom systéme a zapojiť detektory do sériovej slučky. Pri tomto režime každý detektor posiela svoj stav nadriadenému systému a je možné identifikovať, v ktorom mieste rastie koncentrácia. Senzory použité v detektoroch GIC40 neumožňujú kontinuálne snímanie koncentrácie plynu. Koncentrácia sa sníma v pravidelných 10-sekundových intervaloch, medzi ktorými meranie koncentrácie neprebieha. Detektory GIC40 môžu pracovať v rôznych režimoch, pre ktorých nastavenie majú niekoľko nastavovacích prvkov na doske elektroniky.