Kategórie

Navštívené produkty

GHD70 Detektory plynu kombinované Zväčšiť

GHD70 Detektory plynu kombinované

MW0621

Marweb

Detektor GHD70 je elektronický prístroj určený k detekcii oxidu uhoľnatého (CO) a par horľavých látok ako i plynov vo vzduchu. Jeho úlohou je včastné vyslanie signálu o vznikajúcej potencionálne výbušnej, alebo zdraviu nebezpečné atmosfére. 

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

GHD70 Detektory plynu kombinované

GHD70 Detektory plynu kombinované

Detektor GHD70 je elektronický prístroj určený k detekcii oxidu uhoľnatého (CO) a par horľavých látok ako i plynov vo vzduchu. Jeho úlohou je včastné vyslanie signálu o vznikajúcej potencionálne výbušnej, alebo zdraviu nebezpečné atmosfére. 

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

Detektor GHD70 je elektronický prístroj určený k detekcii oxidu uhoľnatého (CO) a par horľavých látok ako i plynov vo vzduchu. Jeho úlohou je včastné vyslanie signálu o vznikajúcej potencionálne výbušnej, alebo zdraviu nebezpečné atmosfére.Tento typ je určený ako stacionárny detektor pre použitie v priemyselných a komerčných aplikáciách.
Pre svoju činnosť používa neselektívne žhavené polovodičové čidlo, ktoré reaguje na prítomnosť širokého radu rady horľavých plynov, alebo pár. Špeciálnymi režimami činnosti senzoru sa dosahuje rozlíšenie medzi horľavou látkou a oxidom uhoľnatým. Detektor nepracuje kontinuálne, ale vykonáva prepínanie medzi obidvoma druhmi plynu. Kalibráciou pomocou požadovanej konkrétnej stráženej látky sa dosahuje presného nastavenia pre jednotlivé aplikácie. Oblasť použitia siaha od malých a stredných kotolní, objektov pre garážovanie a prestavby automobilov na LPG, až po rôzne sklady, alebo technické prevádzky využívajúce horľavé plyny, alebo látky u ktorých je možný vznik oxidu uhoľnatého pri nedokonalom spaľovaní. Detektor je možné nastaviť na rôzne látky predovšetkým uhľovodíkového charakteru ako napr. vodík, metán, propán, bután a pod.
Typ GHD70 je určený predovšetkým pre samostatné použitie, je však možné ho používať i v skupinách. Stráži jednu nastavenú úroveň koncentrácie CO a horľavého plynu. Detektor je samostatná jednotka vyžadujúca napájanie bezpečným jednosmerným napätím, alebo striedavým napätím. Výstup detektoru je dvojstavový signál ukazujúci či nastavená koncentrácia je, resp. nie je prekročená. Detektor obsahuje dve relé s jedným prepínacím kontaktom a umožňuje tak zapojenie do rôznych zabezpečovacích systémov. Užívateľ môže pre signalizáciu dosiahnutia stráženej hladiny použiť okrem optickej kontrolky i vstavanú akustickú sirénu. Na doske elektroniky sú umiestnené nastavovacie prvky, ktoré umožňujú zvoliť požadovanú úroveň stráženej koncentrácie a ovládajú niektoré vlastnosti detektoru. Užívateľ si môže zvoliť kľudový stav výstupného relé, alebo zablokovanie výstupu pre horľavý plyn pri jeho aktivácii.