Kategórie

Navštívené produkty

NMLSG  Mikroprocesorový prevodník signálov Zväčšiť

NMLSG Mikroprocesorový prevodník signálov

MW0783

Marweb

NMLSG Mikroprocesorový prevodník napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov, odporu, frekvencie, AC napätí a prúdov.Prevodník NMLSG.xx typy:
NMLSG.U01 ,NMLSG.PT01 , NMLSG.TJ01 , NMLSG.R01 , NMLSG.F01 , NMLSG.M01 , NMLSG.XxxR1

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

NMLSG  Mikroprocesorový prevodník signálov

NMLSG Mikroprocesorový prevodník signálov

NMLSG Mikroprocesorový prevodník napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov, odporu, frekvencie, AC napätí a prúdov.Prevodník NMLSG.xx typy:
NMLSG.U01 ,NMLSG.PT01 , NMLSG.TJ01 , NMLSG.R01 , NMLSG.F01 , NMLSG.M01 , NMLSG.XxxR1

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

NMLSG  Mikroprocesorový prevodník signálov

Prevodník NMLSG.xx typy: NMLSG.U01 prevodník napätia a prúdu  DC
                                            NMLSG.PT01 prevodník pre Pt100
                                            NMLSG.TJ01 prevodník pre termočlánky
                                            NMLSG.R01 prevodník pre odporové vysielače
                                            NMLSG.F01 prevodník pre frekvencie
                                            NMLSG.M01 prevodník napätia a prúdu  AC
                                            NMLSG.XxxR1 prevodník so signalizáciou limít

- prevodník napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov, odporu, striedavých napätí, prúdov a frekvencie
- moderná koncepcia na báze mikroprocesora
- 12-bitový vstupný AD modul
- 12-bitový výstupný DA modul
- analógový alebo frekvenčný výstup
- možnosť symetrických vstupov a výstupov
- galvanicky oddelený vstup
- linearizácia vstupu (Pt100, termočlánok, nelineárne signály)
- možnosť realizácie výstupu ako funkcie vstupu (odmocnina, integrál, prevrátená hodnota)
- kompenzácia studeného konca termočlánkov
- napájacie napätie 24V DC
- upevnenie na DIN lištu
- možnosť nastavenia nuly a zosilnenia prevodníka