Kategórie

Navštívené produkty

CLM 36 Kapacitný snímač hladiny Zväčšiť

CLM 36 Kapacitný snímač hladiny

MW0795

Marweb

Kapacitné hladinomery CLM 36 sú určené k spojitému meraniu výšky hladiny rozličných kvapalných a sypkých látok v nádržiach, zásobníkoch silách, jímkach a pod. Hladinomer pozostáva z púzdra s odnímateľnou elektronikou a zo snímacej elektródy.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

CLM 36 Kapacitný snímač hladiny

CLM 36 Kapacitný snímač hladiny

Kapacitné hladinomery CLM 36 sú určené k spojitému meraniu výšky hladiny rozličných kvapalných a sypkých látok v nádržiach, zásobníkoch silách, jímkach a pod. Hladinomer pozostáva z púzdra s odnímateľnou elektronikou a zo snímacej elektródy.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

CLM 36 Kapacitný snímač hladiny.Kapacitné hladinomery CLM sú určené k spojitému meraniu výšky hladiny rozličných kvapalných a sypkých látok v nádržiach, zásobníkoch silách, jímkach a pod. Hladinomer pozostáva z púzdra s odnímateľnou elektronikou a zo snímacej elektródy. Snímacia elektróda, ktorá je prispôsobená druhu použitia a typu meraného materiálu tvorí voči okoliu. Dielektrikom kapacitoru je buď samotné médium(nevodivé látky), alebo izolácia elektródy(vodivé látky). Elektronický diel prevádza veľkosť kapacity na prúdový signál 4-20 mA, ktorý je možné prenášať dvojvodičovým vedením na veľké vzdialenosti. Citlivosť je možné voliť z 8 prepínateľných rozsahov, plynulo kompenzovať počiatočnú kapacitu a plynulo meniť zosilnenie. Snímače hladiny sú vyrábané vo verzii(N) do normálneho prostredia alebo vo verzii(Xi) do výbušných priestorov triedy až zóna 0(trvalý výskyt horľavých pár a plynov) resp. zóna 20(horľavé prachy), k dispozícii je taktiež vysokoteplotné prevedenie.

Základné technické údaje:
Vstupný odpor/elektrická pevnosť:1MOhm/250V AC
Oddeľovacia kapacita/elektrická pevnosť
Napájacie napätie :CLM-36N(T)-xx-x: 9 ÷ 36V DC
                            CLM-36Xi(T)-xx-x : 9 ÷ 24V DC
Prúdový výstup 4÷20mA: nezaplavená elektróda 4mA
                                     
zaplavená elektróda 20mA
Rozsahy citlivosti :50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 pF
- povolený rozsah teplôt v priestore zóna 0       : -20 až +60°C
- povolený rozsah tlakov v priestore zóna 0      : 0,8 až 1,1bar
Krytie   :IP65
Konektor :podľa DIN 43 650 Hirschmann GDM 2009
Doporučený kábel :PVC 2 x 0,75mm2

Varianta s tyčovou elektródou:
CLM-36xx-10-x
- s neizolovanou tyčovou elektródou – pre meranie hladiny elektricky nevodivých kvapalín(olej, nafta, benzín) a sypkých materiálov(múka piesok, cement, plastové granuláty a pod.) max. dĺžka 5m
CLM-36xx-12-x - izolácia elektródy materiálom FEP – oproti PTFE zlepšené chovanie voči agresívnym látkam, zníženie usadzovania niektorých médií, rovnaká chemická odolnosť

Varianta s tyčovou elektródou a referenčnou trubkou:
CLM-36xx-20-x - s neizolovanou tyčovou elektródou a referenčnou trubkou – je možné použiť k meraniu hladiny neznečistených elektricky nevodivých kvapalín(olej, nafta, benzín). Oproti prevedeniu bez referenčnej trubky nie je výstupný signál závislý na tvare nádrže.
CLM-36xx-21-x - s izolovanou (PTFE) elektródou a referenčnou trubkou – je vhodný na meranie hladiny čistých elektricky vodivých kvapalín. Hlavné použitie je v plastových a sklenených nádržiach a pri väčších nárokoch na presnosť merania. Dĺžka do 3m.
CLM-36xx-22-x - ako typ 21, izolácia elektródy materiálom FEP.

Varianta s lanovou elektródou:
CLM-36xx-30-x - s čiastočne izolovanou závesnou lanovou elektródou(polyolefinom izolované lano, neizolované nerezové závažie) je určený na meranie hladiny sypkých materiálov, zrniny, piesok, múka, cement a pod.
CLM-36xx-31-x - s izolovanou závesnou lanovou elektródou s kotvením (izolácia lana FEP, izolácia závažia PTFE) je určený na meranie hladiny elektricky vodivých i nevodivých kvapalín – do 20m.
CLM-36xx-32-x - ako typ 30, naviac izolované dynamické kotvenie, použitie pre vyššie silá – do 20m. CLM-36xx-xx-M - závitové pripojenie M36x2
CLM-36xx-xx-G – závitové pripojenie G1“
CLM-36xx-xx-CI – bezšpárové procesné pripojenie Triclamp(pre potravinárske aplikácie)
CLM-36Nx-xx-x - prevedenie do normálnych priestorov
CLM-36Xix-xx-x - prevedenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých pár, plynov alebo prachov
CLM-36xT-xx-x - vysokoteplotné prevedenie, pre max. teploty v mieste pripojenia 200°C.Pracovné priestory (podľa ČSN EN 60079-14, ČSN EN 50281-1-2) a prevedenia
CLM-36N(T)-xx-x bez nebezpečia výbuchu
CLM-36Xi-xx-x II1GDT83°CEEXiaIIBT5 s JB izol. prevodníkom(napr.PIU-420) celý hladinomer zóna 0, zóna 20
CLM-36XiT-xx-x II1/2GDT83°CEEXiaIIBT5 s JB izol. prevodníkom(napr.PIU-420), elektr. časť zóna 0, zóna 20, hlavica zóna 1, zóna 21