Kategórie

Navštívené produkty

SWR003  COMET MS Program pre meracie ústredne Zväčšiť

SWR003 COMET MS Program pre meracie ústredne

MW0958

Marweb

SWR003 Program pre meracie ústredne COMET MS55D a MS6xx. Užívateľsky príjemný software SWR003 pre aktuálne vyrábané COMET meracie ústredne MSxx , umožňujúce prehľadné čítanie a spracovanie zhromaždených dát.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

SWR003  COMET MS Program pre meracie ústredne

SWR003 COMET MS Program pre meracie ústredne

SWR003 Program pre meracie ústredne COMET MS55D a MS6xx. Užívateľsky príjemný software SWR003 pre aktuálne vyrábané COMET meracie ústredne MSxx , umožňujúce prehľadné čítanie a spracovanie zhromaždených dát.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

SWR003 Program pre meracie ústredne COMET MS55D a MS6xx. Užívateľsky príjemný software SWR003 pre aktuálne vyrábané COMET meracie ústredne MSxx , umožňujúce prehľadné čítanie a spracovanie zhromaždených dát .

Softvér sa skladá z komunikačnej a analytickej časti , ktorá umožňuje prácu s tabuľkami a grafmi . Intuitívne a prehľadné rozhranie softvér zaručujúci ľahkú obsluhu aj začínajúcemu užívateľovi , ktorý sa prvýkrát stretáva s meracou ústredňou COMET MS . Softvér je plne kompatibilný s MS Windows .

Funkcie
* prehľadná prezentácia nameraných dát v grafoch a tabuľkách
* jednoduchých export dát do DBF , ktoré je možné následne otvoriť v MS Excel
* softvér umožňuje ovládanie všetkých funkcií prístroja , prehliadanie a tlač záznamu vo forme tabuliek a grafov
* možnosť jednoduchého nastavenia MS ústredne krok za krokom - Wizard

Export
Jednoduchý export nameraných dát do formátu XLS alebo DBF . Export nameraných dát súborov môže byť plne automatizovaný . Program podporuje komunikáciu s ústredňami po sériovej linke RS232 , RS485 , USB , pomocou GSM modemu alebo po sieti Ethernet .


Štatistika

V režime tabuľky možno ľahko a prehľadne zobraziť nameranú minimálnu a maximálnu hodnotu , priemer , odchýlku a počet uložených hodnôt. Jednoduché a prehľadné zobrazovanie namerané minimálne a maximálne hodnoty , priemeru , odchýlku a počtu uložených hodnôt .

Stiahnuť Comet MS SWR003 tu:                              SWR003 Comet MS