Kategórie

Navštívené produkty

DBL Logger Program - databázový program pre dataloggery Zväčšiť

DBL Logger Program - databázový program pre dataloggery

MW0818

Marweb

DBL Logger Program - databázový program pre dataloggery radu Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx.Databáza ponúka oveľa širší priestor pre uloženie dát než dátový súbor / pamäť dataloggeru. Z databázy možno preto analyzovať dáta za oveľa širšie časové obdobie než aké ponúkne softvér pri otvorení jedného. MSS súboru či jedného stiahnutia dát z dataloggeru.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

DBL Logger Program - databázový program pre dataloggery

DBL Logger Program - databázový program pre dataloggery

DBL Logger Program - databázový program pre dataloggery radu Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx.Databáza ponúka oveľa širší priestor pre uloženie dát než dátový súbor / pamäť dataloggeru. Z databázy možno preto analyzovať dáta za oveľa širšie časové obdobie než aké ponúkne softvér pri otvorení jedného. MSS súboru či jedného stiahnutia dát z dataloggeru.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  ZrušiťDBL Logger Program - databázový program pre dataloggery typu Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx.Databáza ponúka oveľa širší priestor pre uloženie dát než dátový súbor / pamäť dataloggeru. Z databázy možno preto analyzovať dáta za oveľa širšie časové obdobie než aké ponúkne softvér pri otvorení jedného.

* MSS súboru či jedného stiahnutia dát z dataloggeru.

* Do databázy je možné zhromažďovať dáta z neobmedzeného počtu dataloggerov. To umožňuje analyzovať dáta z viacerých dataloggerov súčasne. Ponúka sa teda možnosť mať v grafe súčasne zobrazená dáta zn kanálov dataloggeru A, m kanálov dataloggeru B, atď
* Jednoduchý prístup k dátam. Už nie je potrebné hľadať správny dátový súbor *. MSS. Užívateľ jednoducho vyberie kanály dataloggerov ktorých dáta chce zobraziť, zvolí časové obdobie a prehliadač z databázy získa požadované dáta.
* Do databázy môže nahliadať viac užívateľov súčasne pomocou programu DBV Database Viewer.
* Vzdialený prístup - aplikácia DBV Database Viewer môže byť umiestnená na akomkoľvek počítači odkiaľ je sieťový prístup k PC s databázou.
* Zaistenie bezpečného prístupu k dátam. Užívatelia, ktorí analyzujú dáta, už nepotrebujú priamy prístup k originálnym *. MSS súborom, ale len prístup k databáze. Navyše prístup k databáze je im obmedzený len na čítanie, čím je aj databáza chránená proti poškodeniu neoprávnenou osobou.

Dáta z dataloggeru možné do databázy exportovať pomocou programu pre dataloggery tromi spôsobmi:
    Ručne, užívateľ spustí akciu "Exportovať práve otvorená dáta do databázy"
    Z predtým stiahnutých dát: Do databázy je možné exportovať dáta *. MSS súborov (dátový súbor dataloggeru)
    - Existuje nástroj pre hromadný export dát z *. MSS súborov v adresári
    - Toto umožňuje jednoduché zjednotenie dát za celú históriu používania dataloggeru
    Autodownload + autoexport dát do databázy
    - Na automatické sťahovanie dát z dataloggeru je napojený aj automatický export týchto dát do databázy. (Napr. každý deň v 2:00 ráno sa vykoná autodownload a autoexport)

Prehliadač databázy okrem iného umožňuje:
    Výber ľubovoľného kanálu ľubovoľného zariadenia a akéhokoľvek časového úseku pre analýzu.
    Prezentovať dáta už známym spôsobom (tabuľka aj graf sú užívateľským rozhraním podobné tým ktoré sú v programe pre datalogger). Prezentujú sa analógové hodnoty, binárne stavy, stavy alarmov, užívateľom pomenované kanály, atď
    Tlač a export do súboru a to ako tabuľky tak aj grafu. Export je možný do súboru DBF, alebo TXT (pre následné spracovanie v MS Excel)
    Ukladať si zostavy vybraných kanálov. To zjednodušuje prácu s prehliadačom pri opakovaných požiadavkách.
Príklad použitia: Užívateľ často analyzuje dáta teplotných a vlhkostných kanálov z troch dataloggerov. Preto si tieto vybrané kanály uloží pod zostavu "teploty a vlhkosti". Pri ďalšom návrate k tejto analýze, len zvolí príslušnú zostavu a vyberie časový úsek.

Rozšíriteľnosť systému:
    Zapájanie ďalších dataloggerov do záznamového systému je veľmi jednoduché. V databáze nie je potrebné nič konfigurovať. Stačí iba stiahnuť dáta z dataloggeru a tieto dáta exportovať do databázy. Systém už sám vytvorí v databáze zariadenia a kanály podľa jej pomenovanie a nastavených vlastností v dataloggeru. Navyše zmena vlastností kanála, názvu kanála, pridanie či odobratie kanálu nevynucuje konfiguráciu databázy. Systém pri exporte dát toto sám rozpozná av databáze vygeneruje nové "virtuálne" kanály podľa zmenených vlastností.
    Systém je možné prepojiť s databázovými systémami pre iné zariadenia firmy Comet:
    - DBM MS Logger Program
    - DBS Sensor Monitor
    V jednej databáze môžu byť zhromaždené dáta zo všetkých zariadení Comet: dataloggerov Sxxxx, Gxxxx, ústrední MS5, MS6 a Ethernetových snímačov P85xx, Tx5xx, Hx5xx.
    Do databázy môže nahliadať neobmedzený počet užívateľov pomocou programu DBV Database Viewer. Nenákladné prehliadača DBV Database Viewer možno ľubovoľne dokupovať. To umožní viac užívateľom nahliadať do databázy z rôznych miest na sieti / internete. Tento univerzálny prehliadač dát z databázy umožňuje spoločne zobraziť dáta zo všetkých zariadení Comet.

Administrácia systému okrem iného umožňuje:
    Pomenovanie / premenovanie zariadení i kanálov v databáze (napr. "datalogger v sklade").
    Vypnuti / zapnutie zariadenia alebo kanálu pre prehliadanie.
    Zálohovanie databázy.
    Mazanie dát a to buď všetky dáta vybraných kanálov, alebo dáta staršie ako zadaný dátum.
    Diagnostiku chybových stavov.
    Administráciu užívateľských účtov pre prístup k databáze. Prehliadače využívajú na pripojenie k databáze účet s právami iba na čítanie. Vďaka tomu nemôže nepovolaná osoba poškodiť databázu.

Požiadavky na hardvér a softvér
    Pre prevádzku záznamového systému postačí aj bežné kancelárske PC s Windows XP/Vista/7. V prípade náročnejšieho použitie (veľa zariadení v databáze či mnoho užívateľov používajúcich prehliadač databázy) sa odporúča použitie výkonnejšieho servera s operačným systémom Windows Server.Zo softvéru tretích strán je nutné nainštalovať len databázový server Microsoft SQL alebo MySQL, čo sú stabilné a vo svete obľúbené freeware databázové platformy.

Inštalácia a príprava systému
    Inštalácia systému je jednoduchá. Manuál sprevádza inštaláciou celého systému "krok po kroku" a to vrátane inštalácie databázového servera MySQL.
    Príprava a adminstrace systému sa vykonáva len pomocou programu Database Administration Utility. Náročné úlohy ako vytvorenie databázy, správa užívateľov, atď sú užívateľsky prívetivé vďaka užívateľskému rozhraniu administračné utility.