Kategórie

Navštívené produkty

T6340, T6440, T6540 Snímače CO2, teploty a vlhkosti Zväčšiť

T6340, T6440, T6540 Snímače CO2, teploty a vlhkosti

MW0918

Marweb

T6340, T6440, T6540 snímače koncentrácie CO2, teploty a vlhkosti s výstupom RS232 alebo RS485 alebo s pripojením na Ethernet sú určené na meranie koncentrácie CO2 vo vzduchu a na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

T6340, T6440, T6540 Snímače CO2, teploty a vlhkosti

T6340, T6440, T6540 Snímače CO2, teploty a vlhkosti

T6340, T6440, T6540 snímače koncentrácie CO2, teploty a vlhkosti s výstupom RS232 alebo RS485 alebo s pripojením na Ethernet sú určené na meranie koncentrácie CO2 vo vzduchu a na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

T6340, T6440, T6540 snímače koncentrácie CO2, teploty a vlhkosti s výstupom RS232 alebo RS485 alebo s pripojením na Ethernet sú určené na meranie koncentrácie CO2 vo vzduchu a na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Koncentrácia CO2 je meraná senzorom s automatickou kalibráciou. Patentovaný postup autokalibrácia dáva možnosť účinne kompenzovať proces starnutia meracieho čidla, zaručuje dlhodobú stabilitu merania a jeho vysokú spoľahlivosť.

Snímače s meraním relatívnej vlhkosti sú rozšírené o výpočet ďalších odvodených vlhkostných veličín, ako teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, mernej vlhkosti, zmiešavacieho pomeru a špecifickej entalpie.

Namerané hodnoty je možné odpočítať z dvojriadkového displeja alebo je možné spracovať v PC cez ethernetové rozhranie. Podporované formáty komunikácie sú: www stránky s možnosťou vlastného prispôsobenia vzhľadu, Modbus TCP protokol, SNMPv1 protokol, SOAP a XML. Dôležitou funkciou prístrojov je kontrola nameraných hodnôt a možnosť poslať varovnú správu pri prekročení užívateľom nastavených medzí. Spôsoby odovzdania správy sú: zaslanie e-mailov na max 3 adresy, vyslanie SNMP trapu až na 3 IP adresy, zobrazenie stavu alarmu na www stránke, zasielanie správ na syslog server. Pre nastavenie všetkých parametrov slúži užívateľský program TSensor.


Snímač typ     výstup       meraná veličina          prevedenie
T5140             4 - 20mA              CO2                     priestorový
T5141             4 - 20mA              CO2                so sondou na kábli
T5240             0 - 10V                 CO2                     priestorový
T5241             0 - 10V                 CO2                so sondou na kábli
T5340             RS 232                 CO2                     priestorový
T5341             RS 232                 CO2                so sondou na kábli
T6340             RS 232     teplota+vlhkosť+CO2        priestorový
T5440             RS 485                 CO2                    priestorový
T5441
            RS 485                 CO2                so sondou na kábli
T6440             RS 485     teplota+vlhkosť+CO2        priestorový
T5540            Ethernet                 CO2                    priestorový
T5541            Ethernet                 CO2                so sondou na kábli
T6540            Ethernet     teplota+vlhkosť+CO2      priestorový