Kategórie

Navštívené produkty

966 Kondenzačná nádoba Zväčšiť

966 Kondenzačná nádoba

MW0072

Marweb

966 Nádoba kondenzačná v okruhoch merania prietoku pary pre zabezpečenie stáleho zaplnenie impulzného potrubia kondenzátom v tej istej výške a tým k udržaniu rovnako vysokých stĺpcov vody v impulznom potrubí.

Viac detailov


Vyžiadajte si ponuku

Vyžiadajte si ponuku

966 Kondenzačná nádoba

966 Kondenzačná nádoba

966 Nádoba kondenzačná v okruhoch merania prietoku pary pre zabezpečenie stáleho zaplnenie impulzného potrubia kondenzátom v tej istej výške a tým k udržaniu rovnako vysokých stĺpcov vody v impulznom potrubí.

Pošlite obsluhe obchodu požiadavku na ponuku.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Technická dokumentácia

966 Nádoba kondenzačný
- v okruhoch meranie prietoku pary pre zabezpečenie stáleho zaplnenie impulzného potrubia kondenzátom v tej istej výške a tým k udržaniu rovnako vysokých stĺpcov vody v impulznom potrubí. Nádoby sa vyrábajú v dvojitom prevedení, buď ako klasická jednokomorová alebo dvojkomorová. Dvojitá nahrádza dve kondenzačné nádoby u odberov škrtiaceho orgánu. Je tým dosiahnuté zmenšenie stavebných rozmerov celej meracej zostavy. Ďalšou výhodou je konštrukcia, jednoduchšie zabezpečenie rovnakej výšky hladiny v oboch komorách.
- ako vybrané zariadenia bezpečnostnej triedy 2 a 3 v zmysle vyhlášky č 132/2008 Zb. o systéme kvality pri vykonávaní a zabezpečovaní činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie a radiačných činností a zabezpečovania kvality vybraných zariadení s ohľadom na ich zaradenie do bezpečnostných tried