Kategórie

971 Kohút guľový PN 160

971 Kohout kulový PN 160
v bežných meracích okruhoch systémov priemyselnej automatizácie

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

971 Kohút guľový PN 160
v bežných meracích okruhoch systémov priemyselnej automatizácie k rýchlemu úplnému uzavretiu alebo otvoreniu prietoku prevádzkové tekutiny, ktorá môže guľovým kohútom prúdiť oboma smermi, doporučený smer je určený šípkou na telese.
Popis
* základom kohúta je teleso, v ktorom je uložená uzatváracia guľa; je prostredníctvom hriadeľa spojená s rukoväťou pre ručné ovládanie kohúta
* kohút sa zatvára (otvára) otočením rukoväte doprava (doľava) o 90 ° C na doraz, čím dôjde k úplnému uzavretiu alebo otvorenie guľového kohúta
* polohy kohúta "ZATVORENÉ" - "OTVORENÉ" (OFF-ON) vymedzené dorazom rukoväte
* k telesu priskrutkované vstupné a výstupné príruby s navarenými voliteľnými pripojovacími koncovkami