Kategórie

ZEPALOG 580 Záznamník meraných hodnôt

ZEPALOG 580 Záznamník meraných hodnôt na meranie a záznam časových priebehov teplôt meraných odporovým teplomerom, relatívnej vlhkosti a teploty plynného neagresívneho prostredia.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Záznamník meraných hodnôt ZEPALOG 580
- na meranie a záznamu časových priebehov teplôt meraných odporovým teplomerom, relatívnej vlhkosti a teploty plynného neagresívneho prostredia a ďalších meraných veličín prevedených na unifikovaný prúdový signál 0 (4) 20 mA alebo bipolárnou napäťový signál 0 ± 50 V
- k registrácii teplôt prepravovaného tovaru, teplôt skladovacích priestorov, teplôt výrobkov, zaťaženie (tlakov v nápravách motorových vozidiel), prietokov, vodivosťou apod v mobilných aj stacionárnych zariadeniach
- v prevedení pre meranie a záznam vlhkosti napríklad v skladoch potravín, liečiv a surovín, v poľnohospodárstve, potravinárstve, archívnictva, metrológiu, klimatizáciu, sušárenství, medicíne, plynárenstva a výroby technických plynov, chemickom, keramickom, elektronickom a textilnom priemysle, vodárenstve a energetike av mnohých ďalších technológiách
- Prístroje stanovenými výrobky v zmysle zákona č 22/1997 Zb. a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode ES-580000.