Kategórie

T-PRINT G0841 zaznamnik teploty s tlačiarňou na náves kamiónu

T-PRINT G0841 záznamník teploty s tlačiarňou na náves kamiónu
záznam jednej alebo dvoch teplotných sond Pt1000 -90 až 260°C
- tlač záznamu teploty pri preprave potravín, liekov a iného tovaru
- vonkajšie použitie na návesu kamiónu

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia                               SWR004 Software 

 

T-PRINT G0841 záznamník teploty s tlačiarňou na náves kamiónu
-záznam jednej alebo dvoch teplotných sond Pt1000 -90 až 260°C
-dva dvojstavové vstupy pre záznam udalostí dverefunkcia chladiacej jednotky
-ovládanie češtine ďalších 14 jazykoch
-tlač dodacieho bločkatabuľkyteplôtgrafu
-jednodňové/viacdňové výpishistória
-rýchla tlač na bežný termopapier šírky57mm rolkách dĺžky 10m
-cca 3400 riadkov na jednu rolku papiera
-veľký podsvietený grafický displej
-signalizácia prekročenia teplôt
-záznam okamžitých alebo priemerných teplôt intervale záznamu
-možnosť záznamu minimálnych maximálnych hodnôt
-výpočet strednej kinetickej teploty liečiv MKT PC programe
-prenos záznamu do PC cez USBsoftvér cene
-výstup RS232 napr. pre GSM modem
-robustná vodotesná skrinka

T-Print G0841W záznamník teploty s tlačiarňou, vysielačom a výstupom RS232
Rozsah meracích teplôt: Pt1000 sonda -90 až 260°C
Rozsah prevádzkových teplôt: -30 až +65°C
Celková kapacita pamäte: 1MB, tj. 170 000 hodnôt teploty
Výstup: sériové RS232
Krytie: IP65

T-Print G0841MW záznamník teploty s tlačiarňou,vysielačom a GSM modemom
Rozsah meracích teploty: Pt1000 sonda -90 až 260°C
Rozsah prevádzkových teplôt: -30 až +65°C
Celková kapacita pamäte: 1MB, tj. 170 000 hodnôt teploty
Výstup: sériové RS232 a GSM modem
Krytie: IP65

G9000 Bezdrôtová alarmová jednotka s displejom do kabíny vodiča pre G0841W a G0841MW.
Jednotka je vybavená akustickým alarmom a LED signalizáciou pri prekročení nastavených teplôt v návese a stave dvojstavových vstupov. Dosah cca 50m