Kategórie

M1321 Multilogger záznamník teploty, vlhkosti, barometer so 4 vstupmi

Multilogger M1321 záznamník pre meranie teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, 0-20mA, 0-10V, dvojstavového signálu - BIN, pulzného signálu - Čítač. Pripojenie až 2 sond teploty, vlhkosti a 2 vstupy pre 0-20mA, 0-10V. Rozhranie Ethernet, USB, RS232. Konfigurácia cez program Comet Vision.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia                          COMET Vision software

 

Multilogger M1321 záznamník pre meranie teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, 0-20mA, 0-10V, dvojstavového signálu - BIN (3. a 4. vstup), pulzného signálu - Čítač (4.vstup). Pripojenie až 2 sond teploty, vlhkosti (MiniDIN) a 2 vstupy pre 0-20mA, 0-10V (Svorky). Rozhranie Ethernet, USB, RS232. Signalizácia alarmov - akustická, optická. Záznam až 1 000 000 hodnôt. Pred uvedením prístroja do prevádzky je nutné nastaviť konfigurovateľné vstupy prístroja pre konkrétne typy sond, prípadne pre požadovaný rozsah merania. Toto nastavenie je možné vykonať iba pomocou počítača s obslužným software COMET Vision.

Technické dáta:
Prevádzkové podmienky: teplota -10 až + 60°C
Prevádzkové podmienky: vlhkosť 5% až 85% RV, bez kondenzácie
Interval záznamu: 1s až 24 hodín
Prepočítavané množstvá: rosný bod, absolútna vlhkosť, špecifická vlhkosť, špecifická entalpia
Kapacita pamäte: 1 000 000 hodnôt (necyklický záznam), 600 000 hodnôt (cyklický záznam)
Krytie:  IP20
Konektor pripojenia:  LAN RJ-45 konektor, 10Base-T alebo 100Base-TX
Komunikačné protokoly:  WWW, USB, SNMPv1, SOAP,
Protokoly pre alarmy:  E-mail
Konfigurácia:  Comet Vision, WWW configuration
Napájací adaptér:  230Vac / 5Vdc (pre ethernetové rozhranie nutnosť)
                            alkalické batérie 3x 1,5 AA (pre prenosné aplikácie)
Rozmery: 178 x 95 x 37mm (V-Š-H), bez pripojených sond