Kategórie

SITRANS FX300 Vírový prietokomer

Vírový prietokomer SITRANS FX 300 (vortex) umožňuje vysoko presné štandardné meranie objemového a hmotnostného prietoku pár, plynov a elektricky vodivých alebo nevodivých kvapalín.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia


Vírové prietokomery SITRANS F X
(vortex) umožňujú vysoko presné štandardné meranie objemového a hmotnostného prietoku pár, plynov a elektricky vodivých alebo nevodivých kvapalín. Vírový prietokomer pracuje ako „komplexné“ riešenie s integrovanou teplotnou a tlakovou kompenzáciou. Bol špeciálne vyvinutý pre aplikácie, ktoré vyžadujú spoľahlivé meranie prietoku nezávisle od vplyvov tlaku, teploty, viskozity a hustoty. Je teda ideálnym riešením najmä pre chemický priemysel, vykurovanie – vetranie – chladenie a energetiku, pre potravinársky priemysel, spracovanie ropy a plynu, ako aj pre farmaceutický priemysel.

SITRANS FX300 merací prístroj k dispozícii ako objemový alebo hmotnostný prietokomer:
* zdvojené merania pre dvojnásobnú spoľahlivosť
* redundantný systém s dvomi navzájom nezávislými snímačmi a dvomi meracími prevodníkmi
* optimálne vhodný na meranie v potrubiach s viacerými produktmi
* každý merací prístroj možno individuálne naprogramovať pre určitý produkt.
* štandardná vlastnosť meranie so snímačom teploty na kompenzáciu sýtej pary.

SITRANS FX300 vírový prietokomer VORTEX
Prevedenie:
prírubové alebo modulárne (sendvičová verzia), 2-vodičové, integrovaný senzor tlaku a teploty, CE, ATEX (EEx d ia IIC T6), IP 66 alebo IP 67
Max. teplota média: -40 až 240°C
Výstup: 4 až 20 mA, protokol HART
Napájanie: 14 až 36 V DC
Displej: 2 riadky, 10 znakov na riadok
Jazyky: nemecky, anglicky a francúzsky