Kategórie

ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer

ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer sa používa ako prietokomerná časť meračov tepla, meračov chladu a vodomerov na teplú a studenú vodu v spojení s vyhodnocovacou jednotkou Multical 601 je schválený ako meradlo pretečeného množstva.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

ULTRAFLOW65 S/R/T ultrazvukový prietokomer je statický ultrazvukový prietokomer pre teplonosné médium voda v spojení s vyhodnocovacou jednotkou Multical 601 je schválený ako meradlo pretečeného množstva TÚV v rozsahu Qn=0,6 až 1000m3/h v dimenziách DN15 až DN250. Prietok sa meria metódou časového rozdielu medzi dvomi signálmi. Dva ultrazvukové vysielače/prijímače vysielajú súčasne zvukový signál proti a v smere prúdenia kvapaliny. Ultrazvukový signál vyslaný v smere prúdenia kvapaliny dorazí do opačného prijímača skôr. Čas medzi dvoma signálmi sa prepočítava na rýchlosť toku a objem.

Ultraflow65 S/R/T
S – štandardné prevedenie prietokomera s 2,5m pripojovacím káblom
R – prevedenie prietokomera s 5m alebo 10m pripojovacím káblom
T – prietokomer na meranie chladu

  • Statický merač bez pohyblivých častí
  • Jeden typový rad od 0,6 do 1000m3/h
  • Kompaktná konštrukcia
  • Široký dynamický rozsah
  • Žiadne opotrebenie
  • Mimoriadna presnosť