Kategórie

ZEPAX 04 Číslicový ukazovací prístroj

504 Číslicový ukazovací přístroj ZEPAX 04
k diaľkovému meranie fyzikálnych veličín, vstupným signálom môže byť jednosmerné napätie alebo prúd alebo zmena odporu

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

ZEPAX 04 Číslicový ukazovacie prístroj
Použitie
* k diaľkovému meranie fyzikálnych veličín, vstupným signálom môže byť jednosmerné napätie alebo prúd alebo zmena odporu
* umožňuje signalizáciu prekročenia dvoch medzí, a to buď len na displeji alebo pomocou relé s prepínacím kontaktom