Kategórie

PTLD digitálny tlakomer s batériovým napájaním

PTLD  digitálny tlakomer s batériovým napájaním pre plynné a kvapalné médiá, ktoré nepôsobia korozívne na časti tlakomera prichádzajúce do styku s meraným médiom.
Typy:PTLD , PTLD-bat., PTLD-kont., PTLD-dat. (ukončená výroba)

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

PTLD  digitálny tlakomer s batériovým napájaním pre plynné a kvapalné médiá, ktoré nepôsobia korozívne na časti tlakomera prichádzajúce do styku s meraným médiom.

Typ                 Popis                                          Rozsah                 Presnosť

PTLD           výstup 4-20mA                      od 6kPa do 100MPa              0,5%

PTLD-bat.     bez výstupu                          od 6kPa do 100MPa             0,5%

PTLD-kont. 4x releové kontakty                 od 6kPa do 100MPa             0,5%

PTLD-dat. batériový so záznamom             od 6kPa do 100MPa             0,5%