Kategórie

PM 111 Digitálny tlakomer

PM111 Digitálny tlakomer sú určené na meranie, digitálne zobrazenie okamžitej hodnoty tlaku meraného média a prípadne na jeho reguláciu.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

PM111 Priemyselné tlakomery sú určené na meranie okamžitej hodnoty tlaku meraného média a prípadne na jeho reguláciu. Tlak je zobrazovaný spolu s fyzikálnou jednotkou na 8 miestnom alfanumerickom displeji a zároveň je prevádzaný na analógový výstup. Tlakomer môže byť vybavený štyrmi relé s nastaviteľnými limitnými úrovňami určenými na reguláciu, prípadne  indikáciu požadovanej hodnoty tlaku média. U tlakomera vybaveného limitami, mikroprocesor ovláda až 4 výstupné relé. Pri zopnutí príslušného relé sa rozsvieti LED dióda na prednom paneli. Nastavenia zapínacích a vypínacích úrovní limít, ako aj ďalších parametrov a kalibrácia tlakomeru sú možné pomocou tlačidiel na prednom paneli. Ak nastane porucha senzoru, alebo iný poruchový stav, na displeji sa zobrazí nápis „EXTREME“.

Technické údaje:
Druh merania: abs. tlak, pretlak, podtlak, výška hladiny
Zobrazovanie: 8-miestny alfanumerický displej
Meracie rozsahy: 0 až 6 kPa…60 MPa
Teplota okolia: Štandardná 0°C až + 60°C
                      Rozšírená - 20°C až + 60°C
Teplota média:  - 40°C až + 125°C
Presnosť:  0,08 % z rozsahu pre tlaky ≥ 25 kPa
                0,1 % z rozsahu pre tlaky ≥ 25 kPa
                0,25 % a 0,4 % z rozsahu
Výstupný signál galvanicky neoddelený:
                                               4 až 20 mA dvojvodičové zapojenie
                                               0/4 až 20 mA trojvodičové zapojenie
                                               0 až 10 V trojvodičové zapojenie
                                               RS-232
Výstupný signál aktívny galvanicky oddelený:
                                               0/4 až 20 mA štvorvodičové zapojenie
                                               0 až 10 V štvorvodičové zapojenie
                                               RS-485
Reléové výstupy :               0/2/4 galvanicky oddelené
                                         5 A/30 V/DC, max. 150V/1 A, 5 A/250 V/AC
Napájanie: 24 V/DC /8 V až 36 V/
Pripojovací závit: M20x1,5 , G1/2