Kategórie

SWR003 COMET MS Program pre meracie ústredne

SWR003 Program pre meracie ústredne COMET MS55D a MS6xx. Užívateľsky príjemný software SWR003 pre aktuálne vyrábané COMET meracie ústredne MSxx , umožňujúce prehľadné čítanie a spracovanie zhromaždených dát.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

 

SWR003 Program pre meracie ústredne COMET MS55D a MS6xx. Užívateľsky príjemný software SWR003 pre aktuálne vyrábané COMET meracie ústredne MSxx , umožňujúce prehľadné čítanie a spracovanie zhromaždených dát .

Softvér sa skladá z komunikačnej a analytickej časti , ktorá umožňuje prácu s tabuľkami a grafmi . Intuitívne a prehľadné rozhranie softvér zaručujúci ľahkú obsluhu aj začínajúcemu užívateľovi , ktorý sa prvýkrát stretáva s meracou ústredňou COMET MS . Softvér je plne kompatibilný s MS Windows .

Funkcie
* prehľadná prezentácia nameraných dát v grafoch a tabuľkách
* jednoduchých export dát do DBF , ktoré je možné následne otvoriť v MS Excel
* softvér umožňuje ovládanie všetkých funkcií prístroja , prehliadanie a tlač záznamu vo forme tabuliek a grafov
* možnosť jednoduchého nastavenia MS ústredne krok za krokom - Wizard

Export
Jednoduchý export nameraných dát do formátu XLS alebo DBF . Export nameraných dát súborov môže byť plne automatizovaný . Program podporuje komunikáciu s ústredňami po sériovej linke RS232 , RS485 , USB , pomocou GSM modemu alebo po sieti Ethernet .


Štatistika

V režime tabuľky možno ľahko a prehľadne zobraziť nameranú minimálnu a maximálnu hodnotu , priemer , odchýlku a počet uložených hodnôt. Jednoduché a prehľadné zobrazovanie namerané minimálne a maximálne hodnoty , priemeru , odchýlku a počtu uložených hodnôt .

 

Stiahnuť Comet MS SWR003 tu:                                     Comet MS SWR003