Kategórie

Program SensorReader - program pre zobrazovanie a ukladanie

Program SensorReader - program pre zobrazovanie a ukladanie hodnôt z jedného snímača radu Txxx, Pxxxx, Hxxxx. SensorReader - program pre zobrazovanie a ukladanie hodnôt z jedného snímača do súboru na disk vo formáte CSV. Záznam je možné ďalej spracovávať napr v Exceli.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

 

Program SensorReader - program pre zobrazovanie a ukladanie hodnôt z jedného snímača. SensorReader - program pre zobrazovanie a ukladanie hodnôt z jedného snímača - pre snímače radu Txxx, Pxxxx, Hxxxx.
SensorReader - program pre zobrazovanie a ukladanie hodnôt z jedného snímača do súboru na disk vo formáte CSV. Záznam je možné ďalej spracovávať napr v Exceli. Program umožňuje akusticky informovať užívateľa PC o prekročení nastavených hraníc alebo o poruche na snímači.Pre zobrazovanie a záznam hodnôt z viacerých snímačov pripojených na Ethernet je nutné kúpiť nenákladný program Comet DBS Database Sensor Monitor.

Stiahnuť SensorReader tu:          SENSOR Reader Software