Kategórie

Comet Vision CV program pre multiloggery

Program CV Comet Vision pre záznamníky rady Mxxx umožňuje komunikáciu s prístrojom, načítanie informácií o aktuálnom nastavení a stave záznamníka, zmenu parametrov záznamu a načítanie nameraných údajov.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť


Program CV Comet Vision pre multiloggery rady Mxxx umožňuje komunikáciu s prístrojom, načítanie informácií o aktuálnom nastavení a stave záznamníka, zmenu parametrov záznamu a načítanie nameraných údajov.
Získané hodnoty možno prehliadať a tlačiť vo forme tabuliek alebo grafov.
Hodnoty je možné exportovať do formátu DBF alebo TXT pre prípadné ďalšie spracovanie.
U prístrojov merajúcich teplotu a relatívnu vlhkosť sa vypočítava a zobrazuje priebeh rosného bodu alebo iné počítane hodnoty (absolútna vlhkosť, meraná vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpia). Je možné vytlačiť priebehy jednotlivých veličín samostatne, alebo rozdeliť graf na viac listov s nastaviteľnou dĺžkou.


Stiahnuť Comet Vision tu:                                      COMET Vision software