Kategórie

LD 301 Snímače diferenčného absolutneho a relatívneho tlaku

LD 301 Inteligentní snímače diferenčního abs. a relat.tlaku
* meraná médiá: kvapaliny, pary, plyny
* meracie rozsahy od 1,25 mbar do 250 bar
* statický tlak 320 bar
* linearita 0,1% pre pomer nastavenie rozsahu 10:1
* maximálny pomer nastavenie rozsahu 120:1

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

LD 301 Snímače diferenčného absolutneho a relatívneho tlaku
Výhody
* meracie rozsahy od 1,25 mbar do 250 bar
* statický tlak 320 bar
* linearita 0,1% pre pomer nastavenie rozsahu 10:1
* maximálny pomer nastavenie rozsahu 120:1
* ovládanie a komunikácie prostredníctvom komunikačného protokolu HART
* voľne programovateľné prispôsobenie charakteristiky v 16 bodoch
* voľne programovateľný LCD display
* elektromagnetická zlučiteľnosť podľa NAMUR NE 21
* iskrovo bezpečné vykonanie ExIA IIC T4/T5/T6
* krytie IP 67
* kompaktné prevedenie odolné voči vibráciám
* zvonku nastaviteľný počiatok a koniec meracieho rozsahu
* možnosť konfigurácie snímača prostredníctvom integrovaného displeja
Funkcia
* meraná médiá: kvapaliny, pary, plyny