Kategórie

DS200 P Elektronický tlakový spínač

DS 200 P Elektronický tlakový spínač s procesním připojením
Štvormiestny displej LED slúži na zobrazenie meraného tlaku a zároveň podporuje programovanie spínača cez fóliovú klávesnicu.Menovité rozsahy od 0. .. 100 mbar do 0. .. 40 bar

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

DS 200 P Elektronický tlakový spínač
Štvormiestny displej LED slúži na zobrazenie meraného tlaku a zároveň podporuje programovanie spínača cez fóliovú klávesnicu. Hranica zopnutie a rozopnutie na sebe navzájom v rozsahu od 0 do 100% menovitého tlaku úplne nezávisle voľne nastavitelné.Displej a puzdro snímača DS 200 navzájom otočné, čím je zabezpečené pohodlné čítanie displeja v ľubovoľnej montážnej poloze.Nasazení je možné pre média zlučiteľné s nerezovou oceľou 1.4435. Pre vysoké teploty média je možné spínač osadiť integrovaným chladičom.
Popis
  * polovodičový tenzometer
  * rôzne procesné pripojenia
  * pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel atď
  * teplota média do 300 ° C
  * menovité rozsahy od 0. .. 100 mbar do 0. .. 40 bar