Kategórie

P8610, P8611, P8641 ethernetový snímač teploty PoE

P8610, P8611, P8641 ethernetový snímač teploty s PoE (Power over Ethernet) slúži k meraniu priestorovej teploty a teploty až 4-och externých teplotných sond na kábli. Podporované sú komunikačné protokoly ModBus TCP, Telnet, www, SNMP, SOAP.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

P8610, P8611, P8641 ethernetový snímač teploty s PoE.
Web Sensor P8641 nahrádza v našej ponuke web Sensor P8631.
P8610, P8611, P8641 ethernetové teplomery a vlhkomery PoE
(Power over Ethernet) slúžia k meraniu priestorovej teploty a teploty až štyroch externých teplotných sond na kábli. Podporované sú komunikačné protokoly ModBus TCP, Telnet, www, SNMP, SOAP. V prípade prekročenia limitnej hranice je možné poslať varovný email až na tri adresy.

P8510, P8511, P8541 ethernetové snímače teploty a vlhkosti slúžia na meranie teploty až zo štyroch externých teplotných sond na kábli. Je podporované meranie teploty v stupňoch Celzia i Fahrenheita. Z teplomerov pripojených na ethernetovú sieť možno ľahko vytvoriť online systém zberu dát s využitím nového nenákladného databázového softvéru Comet DBS Sensor Monitor. Pre čítanie z jedného snímača je možné použiť bezplatný program Sensor Reader.

Možnosti použitia - online kontrola, riadenie, meranie teploty:
• v priestoroch so servermi a výpočtovou technikou
• pri telekomunikačných zariadení, ústrední
• v skladoch potravín, liečiv, surovín
• vo výrobných technológiách
• v klimatizovaných priestoroch
• v múzeách, archívoch, galériách

Ethernetové snímače typy:
* P8510 - priestorový teplomer so senzorom pevne spojený s prístrojom, presnosť  ± 0,8°C, rozsah merania -30 až +80°C
* P8511 - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti pre jednu káblovú sondu DSTGL40/C, presnosť merania ± 0,5°C, rozsah merania -55 až +80°C
* P8541 - štvorkanálový snímač teploty a vlhkosti pre štyri káblové sondy DSTGL40/C, presnosť merania ± 0,5°C, rozsah merania -55 až +80°C
* P8610 - priestorový teplomer (snímač teploty) so senzorom pevne spojený s prístrojom,rozsah merania -20 až +60°C
* P8611 - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti pre jednu káblovú sondu DSTGL40/C, presnosť merania ± 0,5°C, rozsah merania -55 až +80°C prípadne relatívnej vlhkosti
* P8641 - štvorkanálový snímač teploty a vlhkosti pre tri káblové sondy DSTGL40/C, rozsah merania -55 až +80°C

Podporované sondy:
Teplotné sondy: DSTGL40/C, DSTG8/C, DSTR162/C
Sondy relatívna vlhkosť + teplota: DSRH

Online teplomer s pripojením na Ethernet
Nastavenie:                        T-Sensor alebo cez IP
Podporované jednotky :       stupne Celsia, stupne Fahrenheita
Použitý senzor teploty :        digitálny teplotný senzor Dallas DS18B20
Rozlíšenie meranej teploty : 0,1°C
Interval merania :               2 sekundy
Kapacita pamäte pre históriu teploty :600 hodnôt, export do súboru CSV formátu
Interval pre uladanie histórie teplot :  nastaviteľný od 10 s do 18 hod
Rozsah prevádzkovej teploty :         -30 až +80°C
Krytie hlavice s elektronikou :           IP30
Pripojenie teplotných sond :             konektor CINCH
Pripojenie LAN :                              konektor RJ-45
Napájanie :P8610, P8641 - power over ethernet podľa IEEE 802.3af, PD trieda 0 (max. 15,4W)
                 5V DC, max. odber 250mA,pre napájanie z Ethernetu je nutný akýkoľvek PoE splitter –                       napr. DWL-P50 od spoločnosti D-Link
Napájaci konektor :                      súosý, priemer 5 x 2,1mm
Mechanické rozmery P8510, P8610 :         88 x 126 x 39,5mm (š x v x h)
Mechanické rozmery P8514, P8541,P8641 :88 x x74 x 39,4mm (š x v x h)