Kategórie

PROFITEST INTRO tester elektrických inštalácií

PROFITEST INTRO tester elektrických inštalácií je určený na meranie a kompletné revízie elektrických inštalácií v obytných domoch aj v priemyselných objektoch.
Obj. číslo: M520T
Cena: 1 028,00 €
Cena: 1 233,60 € s DPH

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť


PROFITEST INTRO tester elektrických inštalácií je určený na meranie a kompletné revízie elektrických inštalácií v obytných domoch aj v priemyselných objektoch.
Obj. číslo: M520T
Výrobca: GMC-I Messtechnik

PROFITEST INTRO parametre:
*    Testovanie jednofázových a trojfázových sietí 65V ... 500V, 16Hz ... 400Hz
*    Meranie impedancie slučky a impedancia siete, výpočet skratového prúdu
*    Meranie izolačného odporu napätím 100V ... 1000V
*    Testovanie RCD typu A, AC, F, B, B +, EV, MI, G / R, SRCDs, PRCDs
*    Ukazovateľ prípustného istenie pre elektrické zariadenia
*    Meranie 3 fázových sústav (sled fáz, najvyššie združené napätie)
*    Meranie dotykového napätia
*    Meracie funkcie voliteľné otočným prepínačom
*    Možnosť pripojenia čítačky RFID alebo čiarového kódu
*    Pamäť pre ukladanie nameraných hodnôt, individuálne dátová štruktúra
*    Pomoc vrátane schém pripojenia prístroja
*    Komunikačné rozhranie USB pre výmenu dát s PC
*    CAT III 600V / CAT IV 300V
*    Multijazyčné užívateľské rozhranie (12 jazykov)