Kategórie

Ht200 PID programový regulátor

Ht 200 PID programový regulátor OLED displej formátu 96 x 96mm , určený pre zabudovanie do panelu. Regulátor môže regulovať na konštantnú hodnotu alebo podľa zadaného programu. Celkom možné zadať 30 programov po 25 krokoch.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia 


HT200 je PID programový regulátor s OLED displejom formátu 96 x 96mm , určený pre zabudovanie do panelu. Regulátor môže regulovať na konštantnú hodnotu alebo podľa zadaného programu. Celkom možné zadať 30 programov po 25 krokoch. Programy možno spúšťať pomocou klávesnice , digitálnymi vstupmi , pomocou komunikačnej linky alebo hodinami reálneho času. K zobrazeniu slúži grafický OLED displej , ovládaný je 4 - mi tlačidlami menu technikou. Na čelnom paneli je ďalej umiestnený pod krytkou USB port. Regulátor môže byť osadený 1 meracím vstupom, 2 - mi univerzálnymi vstupy / výstupy ( komunikačná linka alebo digitálne vstupy ) a 7 - mi výstupmi. Prístroj môže byť vybavený LAN rozhraním , konektor LAN rozhranie je na zadnom paneli.

Technické údaje:
 • programový regulátor ( 30 programov po 25 krokoch )
 • PID / dvojpolohové / trojpolohová kroková regulácia
 • 1 vstup , 7 výstupov
 • LAN rozhranie ( na zadnom paneli )
 • USB rozhranie ( na čelnom paneli )
 • 2 komunikačné linky EIA485
 • dva digitálne vstupy
 • datalogger meraných hodnôt ( 10000 záznamov )
 • datalogger správ o činnosti prístroja ( 5000 záznamov )
 • datalogger teploty okolia ( 5000 záznamov )
 • štart programu pomocou klávesnice
 • štart programu hodinami reálneho času
 • záruka 3 roky