Kategórie

XT110, XT120, XT130, XT141C Digitálny regulátor

Digitálny regulátor XT110, XT120, XT130, XT141C sú dvojstavové ON / OFF regulátory pre riadenie teploty, vlhkosti a tlaku s jedným reléovým výstupom pre priamu alebo inverzná činnosť (kúrenie alebo chladenie).

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Regulátory XT110C a XT111C sú dvojstavové ON / OFF regulátory pre riadenie teploty, vlhkosti a tlaku s jedným reléovým výstupom pre priamu alebo inverzná činnosť (kúrenie alebo chladenie).
Regulátory XT120C a XT121C sú tiež dvojstavové ON / OFF regulátory pre riadenie teploty, vlhkosti a tlaku s priamou alebo inverzné činností,
Regulátory XT130C a XT131C sú ON / OFF regulátory s neutrálnou zónou pre riadenie teploty, vlhkosti a tlaku s dvoma reléovými výstupy. Sú navrhnuté pre priemyselné aplikácie kde je potrebné regulovanú veličinu udržiavať v nastaviteľnom pásme.
Regulátory XT141C je dvojstavový ON / OFF regulátor pre riadenie teploty, vlhkosti a tlaku s priamou alebo inverzná činností. Výstup 1 môže byť nastavený na PID, PD alebo
ON / OFF reguláciu. Výstup 2 je vždy len s ON / OFF reguláciou. Všetky regulátory sú v prevedení do panelu s čelnými rozmermi 32 x 74 mm. Analógový vstup je možné všetkých modelov tejto série programovo parametrom pre jednotlivé modely takto:
model XT1 ** C TU -   (PTC, NTC, Pt100, termočl. J, K, S)
model XT1 ** C AU -   (4 ÷ 20mA, 0 ÷ 1V, 0 ÷ 10V)

 

Špecifikácia pre objednanie:
model podľa charakteristiky:

XT *** C   -   A  B
   XT110, ON / OFF regulácia, 1 výstup
   XT111, ON / OFF regulácia, 1 výstup + 1 alarm
   XT120, ON / OFF regulácia, 2 výstupy
   XT121, ON / OFF regulácia, 2 výstupy + 1 alarm
   XT130, ON / OFF regulácia s N.Z., 2 výstupy
   XT131, ON / OFF regulácia s NZ, 2 výstupy + 1 alarm
   XT141, PID regulácia, 2 výstupy + 1 alarm
                      A : Napájanie                        B : Typ vstupu
                        0 = 12 V AC / V DC                  TU = PTC, NTC, Pt100, J, K, S
                        1 = 24 V AC / V DC                  AU = analog. 4 až 20 mA, 0 až 1/10V
                        5 = 240 V AC