Kategórie

Ht40P Programový PID regulátor

HT40P Programový PID regulátor je určený pre reguláciu priemyselných pecí, laboratórnych pecí, keramických pecí a všade tam, kde je požadovaná programová zmena žiadanej hodnoty.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia


HT40P Programový PID regulátor je určený pre reguláciu priemyselných pecí, laboratórnych pecí, keramických pecí a všade tam, kde je požadovaná programová zmena žiadanej hodnoty.
Regulátor Ht40P je štandardne vybavený hodinami reálneho času a dataloggerom s možnosťou záznamu 500 meraní. V každom meraní je zaznamenaný dátum, čas, meraná a žiadaná hodnota a číslo spusteného programu

Pre monitorovanie, príp. evidenciu technologických procesov sú k regulátora dodávané:
* HtMonit ... univerzálny monitorovací program, pomocou ktorého možno tiež spúšťať / ukončovať programy, zapisovať programy do regulátora, ... .
* Ht810 ... datalogger pre záznam technologických procesov s možnosťou prenosu dát na externé Flash alebo do počítača pomocou programu Ht810Sw.
* Zákazkovo vytvorený monitorovací alebo evidenčný program.

 

Technické parametre:
Regulácia
• PID, možnosť automatického nastavenia parametrov
• dvojpolohová
Vstup
• teplotný ... termočlánok J, K, T, E, N, R, S, B, C, D,
                   odporové čidlo Pt100
• procesov ... 0 - 20 mA, 4 - 20 mA,
                    0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V
• presnosť merania ... 0,1% z rozsahu
Výstup
• SSD ... 12 - 18Vss, max 30mA
• relé ... 230Vstř / 5A alebo 30Vss / 5A
• napäťový ... 0 - 5V, 0 - 10V, galvanicky oddelený
• prúdový ... 0 - 20mA, 4 - 20mA, galvanicky oddelený
Komunikačná linka
• RS232, galvanicky oddelená, protokol MODBUS ™ RTU
• EIA485, galvanicky oddelená, protokol MODBUS ™ RTU
Napájacie napätie
• 100 - 240Vstř / 50Hz, max 15VA
Rozmery
• rozmery prístroja 48 x 96mm, hĺbka 121mm
• výrez do panelu 44 x 91mm