Kategórie

Ht700 PID regulátor

Ht700 PID regulátor
je prístroj určený pre montáž na DIN lištu. Pri inicializačným nastavenie možno zvoliť jednu z troch konfigurácií (merač / alarmová jednotka, dvojpolohový regulátor a PID regulátor).

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Ht700 PID regulátor

Ht700 PID regulátor je prístroj určený pre montáž na DIN lištu. Pri inicializačným nastavenie možno zvoliť jednu z troch konfigurácií (merač / alarmová jednotka, dvojpolohový regulátor a PID regulátor). Tým je dosiahnutá maximálna zjednodušenie obsluhy prístroja. Prístroj má jeden vstup, na ktorý možno pripojiť teplotné čidlá (termočlánky J, K, T, E, N, R, S, B, C, D, odporové čidlo Pt100) alebo procesové signály (0-20mA, 4-20mA, 0 -5V, 1-5V, 0-10V).

Správanie výstupov je dané inicializačné konfigurácií:

* merač / alarmová jednotka ... oba výstupy môžu byť alarmové alebo signalizačné,
* dvojpolohový regulátor ... 1. výstup je regulačný dvojpolohový, 2. výstup signalizačné alebo alarmový,
* PID regulátor ... 1. výstup je regulačný PID, 2. výstup signalizačné alebo alarmový.