Kategórie

ESH10 elektronické spínače na DIN lištu

ESH10  elektronické spínače na DIN lištu v regulačných systémoch vo funkcii termostatov alebo iných dvojstavových regulátorov. Ich výstupný signál (zopnuté alebo vypnuté) je závislý na okamžitej hodnote meranej veličiny a komparačný hodnote nastavenej na spínači.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

ESH10  elektronické spínače na DIN lištu v regulačných systémoch vo funkcii termostatov alebo iných dvojstavových regulátorov. Ich výstupný signál (zopnuté alebo vypnuté) je závislý na okamžitej hodnote meranej veličiny a komparačný hodnote nastavenej na spínači. V tomto zmysle dochádza pri dosiahnutí nastavenej hodnoty k prepínaniu galvanicky oddelených kontaktov relé Hlavnými súčasťami spínača sú elektronický komparátor s nastavovacím prvkom, modul plynulého nastavenia hysterézie a výstupné relé s prepínacími kontaktmi pre napätie 250 VAC a zaťažovací prúd 8 A. Spínače sú vybavené prepínačom režimov ohrev - chladenie umožňujúcim zmenu charakteristiky výstupných kontaktov, čo je pfiedurčuje k ovládaniu chladiarenských agregátov a ventilácie aj dvojstavovej reguláciu vykurovacích systémov. Z hľadiska napájacieho napätia sa spínače vyrábajú vo verzii pre 230V/50Hz, pre 24V/50Hz alebo 24 V DC.

Typy:

Vstup / napájanie          230V / 50 Hz          24V / 50 Hz          24V DC

Ni 1000/5000 ppm            ESH 10L/ 230           ESH 10L/ 24AC      ESH 10L/ 24DC
Ni 1000/6180 ppm            ESH 10S/ 230           ESH 10S/ 24AC     ESH 10S/ 24DC
Pt 100                             ESH 10P/ 230           ESH 10P/ 24AC      ESH 10P/ 24DC
4 až 20 mA                      ESH 10I / 230          ESH 10I / 24AC      ESH 10I / 24DC
0 až 10 V                        ESH 10U/ 230           ESH 10U/ 24AC      ESH 10U/ 24DC