Kategórie

TRS 222 Elektronický trojpolohový regulátor polohy

Elektronický třípolohový regulátor polohy TRS 222
Regulátor TRS 222 je určený na reguláciu veličín, ktoré možno previesť na zmenu polohy snímanú odporovým vysielačom OV 100.Náhrada Ht40B ,AP21 a Aposys20.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

TRS 222 Elektronický trojpolohový regulátor polohy.Náhrada Ht40B ,AP21 a Aposys20.
Regulátor TRS 222 je určený na reguláciu veličín, ktoré možno previesť na zmenu polohy snímanú odporovým vysielačom OV 100.
Regulátor umožňuje tieto druhy regulácie:
* regulátor na konštantnú hodnotu
* reguláciu na konštantnú hodnotu s diaľkovým nastavením žiadanej hodnoty
* reguláciu troch veličín s nastavením žiadanej hodnoty
Voľba druhu regulácie sa vykonáva prepojením príslušných svoriek.
Prístroj je vybavený oddiali spätnou väzbou (ZZV), ktorá pôsobí tak, že odozva regulátora na vzniknutú regulačnú odchýlku podobu impulzov. Ich perióda aj
strieda nepriamo úmerné regulačnej odchýlke. Pri zmenšení regulačnej odchýlky sa skracuje doba zopnutia a zväčšuje doba oneskorenia a naopak.