Kategórie

MRS 12 Mikroprocesorový regulátor

Mikroprocesorový regulátor MRS 12
Regulátor MRS 12 je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesov.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

MRS 12 Mikroprocesorový regulátor
Regulátor MRS 12 je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesov.Přístroj spracováva vstupné signály a na základe
nameraných hodnôt ovláda výstupné tranzistory.Programové vybavenie je tvorené na zákazku podľa požiadaviek zákazníka.Vstupní časť prístroja umožňuje pripojenie dvanástich
vstupných signálov analógových (4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5V) alebo TTL v ľubovoľnej kombinácii. Požiadavky na vstupné signály nutné presne špecifikovať v objednávke.
Výstupné prvky tranzistory s otvoreným kolektorom. Pre posilnenie výstupov možno použiť reléové moduly RM4, prípadne pre rozšírenie počtu výstupov výstupné moduly VM.