Kategórie

Ht40B Univerzálny PID regulátor

HT40B Univerzální PID regulátor
ktorý možno používať samostatne (regulácia na konštantnú hodnotu) alebo v zložitejších systémoch pri regulácii "Master-Slave" a kaskádnu reguláciu.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Ht40B je univerzálny PID regulátor, ktorý možno používať samostatne (regulácia na konštantnú hodnotu) alebo v zložitejších systémoch pri regulácii "Master-Slave" a
kaskádne reguláciu. V druhom prípade je regulátor zapojený ako podriadený prístroj, ktorý preberá informácie (žiadanú hodnotu) od riadiaceho prístroja a reguluje samostatne svoje pásmo. Regulátor Ht40B je jednovstupový a môže byť osadený troma výstupmi.