Kategórie

Ht60B Jednoduchý programový regulátor

HT60B Jednoduchý programový regulátor dvojpolohový regulátor umožňujúci reguláciu na konštantnú hodnotu. Regulátor možno nakonfigurovať pre: PID reguláciu kúrenia, dvojpolohovou reguláciu kúrenia, PID reguláciu chladenia, dvojpolohovou reguláciu chladenia.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Ht60B Jednoduchý programový regulátor
Ht60B je jednoduchý PID / dvojpolohový regulátor umožňujúci reguláciu na konštantnú hodnotu. Regulátor možno nakonfigurovať pre: PID reguláciu kúrenia, dvojpolohovou reguláciu kúrenia, PID reguláciu chladenia, dvojpolohovou reguláciu chladenia. Prístroj jeden vstup, na ktorý možno pripojiť teplotné čidlá (termočlánky J, K, T, E, N, R, S, B, C, D, odporové čidlo Pt100) alebo procesné signály (0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V). Prvý výstup je regulačný, druhý výstup alarmový alebo signalizačný (indikuje prekročenie nastavenej teploty). Regulátor môže byť vybavený galvanicky oddelenú komunikačnou linkou RS232 alebo EIA485. Komunikuje promócií protokolu MODBUS RTU.