Kategórie

Ht40A Jednoduchý programový regulátor

HT40A Jednoduchý programový regulátor
ktorý umožňuje riadiť teplotu podľa programu typu "nábeh / výdrž". Program možno spúšťať pomocou klávesnice a môže byť nastavené jeho oneskorené zapnutie.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

HT40 je jednoduchý programový regulátor, ktorý umožňuje riadiť teplotu podľa programu typu "nábeh / výdrž". Program možno spúšťať pomocou klávesnice a môže byť nastavené jeho oneskorené zapnutie (prístroj je v kľudovom stave a po nastavenom čase program samostatne spustí). Mimo beh programu môže mať prístroj vypnutý regulačný výstup, alebo môže regulovať na konštantnú hodnotu.Za behu programu je možné meniť teplotu výdrže alebo indikovať čas do konca programu.Zápis programu, spúšťanie programu aj nastavenie prístroja je navrhnuté tak, aby kládlo čo najmenší nárok na obsluhu.Přístroj jeden vstup , tri výstupy a môže byť osadený komunikačnou linkou. umožňuje jeho prepojenie s počítačom alebo prepojenie s prístrojmi Ht40B do systému "Master - Slave" prípadne kaskádne regulácie.