Kategórie

Ht40T PID regulátor riadený hodinami reálneho času

HT40T PID regulátor řízený hodinami reálného času
Žiadaná hodnota (teplota) je prepínané v nastavenom časovom okamihu. Pokiaľ je povolená zmena žiadanej hodnoty, možno ju kedykoľvek meniť a tým prispôsobiť požiadavkám tepelného procesu.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Ht40T je programový regulátor riadený hodinami reálneho času. Žiadaná hodnota (teplota) je prepínané v nastavenom časovom okamihu. Pokiaľ je povolená zmena žiadanej hodnoty, možno ju kedykoľvek meniť a tým prispôsobiť požiadavkám tepelného procesu. V prístroji možno naprogramovať 3 samostatné priebehy teploty (programy). Každý program môže mať 10 kroků.Přístroj jeden vstup, tri výstupy a môže byť osadený komunikačnou linkou. Prvý výstup je regulačný, nastavený pre riadenie kúrenia, druhý výstup je možné nastaviť pre signalizáciu prekročenia teploty, tretí výstup je alarmový.