Kategórie

DIR 140 Dvojpolohový regulátor s prúdovým vstupom

Dvoupolohový regulátor s proudovým vstupem DIR 140
je určený k jednoduchej regulácii ľubovoľnej veličiny prevedenej na unifikovaný prúdový signál 4 ~ 20 mA. Výstupom prístroja je prepínací reléový kontakt.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

DIR 140 Dvojpolohový regulátor s prúdovým vstupom
Dvojpolohový regulátor rady DIR 140 je určený k jednoduchej regulácii ľubovoľnej veličiny prevedenej na unifikovaný prúdový signál 4 ~ 20 mA. Výstupom prístroja je prepínací reléový kontakt. Regulátor je dodávaný v dvoch základných prevedeniach daných typom hysteréziou charakteristiky výstupu. Prevedenie A je určené na reguláciu maximálnych hodnôt veličín. Prevedenie B slúži na reguláciu minimálnych hodnôt veličín.Hysterézia výstupu je plynule nastaviteľná v pásme približne 2 ~ 10% alebo 20 ~ 90% rozsahu prístroja. Zopnutia výstupného relé je indikované svetelnou diódou. Regulátor je dodávaný v krabičke určenej na montáž na lištu DIN. Prístroj nemá vlastný sieťový vypínač ani poistku a je preto potrebné použiť vonkajšie poistku 80 mA.