Kategórie

APOSYS 20 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 20
Regulátor APOSYS 20 je určený na riadenie elektrických pohonov regulačných a zmiešavacích armatúr.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia                               Aposys20 Software  

 

APOSYS 20 Kompaktný mikroprocesorový regulátor
Regulátor APOSYS 20 je kompaktný PID regulátor, určený na riadenie elektrických pohonov regulačných a zmiešavacích armatúr. Vstupná časť prístroja je osadená univerzálnym šestnáctibitovým prevodníkom s galvanickým oddelením,
ktorý umožňuje pripojiť na vstupnej svorky odporový snímač Pt100 alebo Ni1000, termočlánky J, K, E, T, R, S, B, N, unifikovaný prúdový alebo napäťový signál. Zvoliť typ
vstupného signálu možno v programovacom móde. Pre riadenie elektrických pohonov je k dispozícii spätná väzba (odporový vysielač, prúdový signál 4 20 mA alebo
napäťový signál 0 10V). Regulovať elektrický pohon možno spojito pomocou
analógového výstupu alebo pulzne pomocou výstupných relé. Prístroj je vybavený signalizáciou alarmu. Stav výstupu je indikovaný kontrolkami.Přístroj sa ovláda štyrmi tlačidlami na čelnom paneli alebo pomocou PC po komunikačnej linke (RS 232 alebo
RS 485). Regulátor je možné použiť na riadenie pohonov BELIMO, ZPA Nová Paka, EKOREX, Landis, Sauter, Johnson Controls, Honeywell, ZPA Pečky a ďalších. S pomocou pozicionér firmy Foxboro možno regulátorom riadiť aj pneumatické pohony