Kategórie

APOSYS 10 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10
Regulátor APOSYS 10 je mikroprocesorový regulačné systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesov.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Regulátor APOSYS 10 je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesov. Vstupná časť prístroja je osadená univerzálnym
šestnáctibitovým prevodníkom s galvanickým oddelením, ktorý umožňuje pripojiť na vstupnej svorky odporový snímač Pt100 alebo Ni1000, niekoľko typov termočlánkov, unifikovaný prúdový alebo napäťový signál. Zvoliť typ vstupného signálu možno v programovacom módu.Výstupní prvky sú miniatúrne relé. Stav výstupov je indikovaný kontrolkami. Na výstupe 1 je realizované kúrenie, na výstupe 2 chladenie, výstupy 3 a 4 sú alarmové. Pre třístavovou reguláciu sa využívajú výstupy 1 a 2.Prístroj sa ovláda štyrmi klávesami na čelnom paneli. Všetky naprogramované dáta sú uložené v pamäti EEPROM, čím je ich zálohovanie zaistené aj po vypnutí prístroja. Prístup do programovania parametrov možno zablokovať pomocou hesla. Je možné zamedziť prístup do všetkých nastavení alebo ponechať voľný prístup k nastavenia požadovanej hodnoty.