Kategórie

612 42 Regulátor tlaku membránový s nastavenou hodnotou

612 42 Regulátor tlaku membránový s nastavenou hodnotou
rozsah 4 40kPa, prevedenie T-tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, nerezové snímač s fluoro-uhlíkovú membránou, s káblovou priechodkou

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

612 42 Regulátor tlaku membránový s nastavenou hodnotou
Hlavné použitie je pre reguláciu a signalizáciu tlaků.Regulované médium nesmie agresívne pôsobiť na časti regulátora, s ktorými príde do styku, ani nesmie obsahovať nečistoty, ktoré by znemožňovali správnu funkciu. Regulátory majú fluorovodíkovou membránu v nerezovom snímači (oceľ STN 41 7246) a určené napr.pre paru, paliva, oleja, niektoré kyseliny a zásady.Teplota média max 200 ° C. Dodávajú sa nastavené na hodnoty podľa ďalej uvedenej tabulky.Jako príslušenstvo je možné objednať pripojovacie šróbenie M20x1, 5 viď "Príslušenstvo".
Rozsah 4 40kPa, prevedenie T-tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, nerezové snímač s fluoro-uhlíkovú membránou, s káblovou priechodkou.