Kategórie

ZEPADIG 10 Programovateľný kompaktný regulátor

610 Programovatelný kompaktní regulátor ZEPADIG 10
je určený pre riadenie technologických procesov. Možnosť pripojenia väčšieho počtu vstupných signálov, bohatý aparát pre matematické spracovanie signálov.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

ZEPADIG 10 Programovateľný kompaktný regulátor
Programovateľný regulátor ZEPADIG 10 je určený pre riadenie technologických procesov. Možnosť pripojenia väčšieho počtu vstupných signálov, bohatý aparát pre matematické spracovanie signálov, široká škála doplnkových funkcií obvodov generujúcich časovo premenné signály a ľahká voľba štruktúry dovoľuje použiť prístroj ako univerzálny riadiacu jednotku v jednoduchých aj rozvetvených regulačných obvodoch. Regulátor je riešený z pohľadu užívateľa ako jednoslučkový s jedným analógovým výstupom. Vo svojej štruktúre však obsahuje ešte obvod ďalšieho PID regulátora, ktorý nájde uplatnenie najmä u kaskádových regulací.Vstupními signály môžu byť ss napätie, prúd alebo odpor, výstupom spojitý prúdový signál 20 mA a napäťový 10 V a silové prepínacie kontakty štyroch relé. Regulátor je vybavený tiež adaptívnym algoritmom konania alebo nastavenie prenosu, ktorý uľahčuje jeho aplikáciu u sústav s pomaly premennými parametrami. Cez sériové rozhranie RS232 alebo RS485 je možné komunikovať s nadriadeným systémom alebo PC.