Kategórie

FlowJam S mikrovlnný snímač prietoku

FlowJam S mikrovlnný snímač prietoku
detekuje všetky typy pevných materiálov vzhľadom k ich prípadnému pohybu. Bezdotykový systém pracuje s použitím mikrovĺn, kde je pohybujúce sa materiál rozpoznaný za využitie Dopplerovho princípu.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

FlowJam detekuje všetky typy pevných materiálov vzhľadom k ich prípadnému pohybu. Bezdotykový systém pracuje s použitím mikrovĺn, kde je pohybujúce sa materiál rozpoznaný za využitie Dopplerovho princípu.

FlowJam rozlišuje medzi dvoma typmi podmienok:
     * materiál tečie
     * materiál stojí alebo je potrubie prázdne
Systém funguje bezkontaktné pomocou mikrovĺn, pričom materiál je pohyb detekovaný pomocou princípu Dopplerov.
Inštalácia FlowJam je veľmi jednoduchá - vykonaná skrutkovaním do skrutkovacieho hrdla s priemerom 1 / 2 ", prostredníctvom príruby DN40 PN16 alebo za pomoci svorky do potrubia.

Typy inštalácie:

     * Montáž závitom
     * Montáž prírubou
     * Montáž s oddelenou prírubou
     * Montáž s držiakom