Kategórie

INMAT 55 Člen matematicky pre meranie prietoku

INMAT 55 455 Člen matematicky pre meranie prietoku určený na vyhodnocovanie nekorigovaného prietoku a pretečeného množstva kvapalín a plynov.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

INMAT 55
455 Člen matematicky pre meranie prietoku
určený na vyhodnocovanie nekorigovaného prietoku a pretečeného množstva kvapalín a plynov, kde prietok je meraný škrtiacim orgánom a snímačom tlakovej diferencie alebo meradlom objemového resp.hmotnostního prietoku s unifikovaným prúdovým signálom 4 20mA