Kategórie

R/I.L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu

R/I.L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na DIN lištu je určený pre spracovanie signálov z meracích vysielačov. Vyrába sa v prevedení R/I.L - Pt100 pre odporový snímač teploty Pt100 alebo v prevedení R/IL - OV pre odporový vysielač.APOelmos

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

R/I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu

Vstupný signál: Pt100 trojvodič, odporový vysielač
Výstup: 4 až 20 mA
Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov pre Pt100, min. rozpätia 50°C,
                            odporový vysielač 0 až 100 Ω;, 5 až 105 Ω, iný
Presnosť: 0,1%
Napájanie: 10 až 36 VDC
Prevedenie: na DIN lištu, krytie IP 20
Pracovná teplota: -20 až 70°C

Prevodník R / IL je určený pre spracovanie signálov z meracích vysielačov, ich výstupom je zmena odporu v závislosti na zmenách meranej veličiny.Vyrába sa v prevedení R / IL - Pt100 pre odporový snímač teploty Pt100 alebo v prevedení R / IL - OV pre odporový vysielač . Kompenzácia odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým pripojením. Výstupný signál je prúdový 4 ~ 20mA lineárne s teplotou (Pt100) alebo lineárne so zmenou odporu (VV) a je určený k prenosu na väčšie vzdialenosti. Prerušenie alebo skrat čidla je indikovaný zvýšením alebo znížením výstupného prúdu mimo rozsah. Prevodné kpracuje ako pasívny vysielač v prúdovej smyčke.Výstup prevodníka slúži zároveň k jeho napájanie.