Kategórie

NPT-02 Nastavovací program pre prevodníky P5102 a P5201

NPT-02 Nastavovací program pro převodníky P5102 a P5201
* Nastavuje všetky parametre prevodníkov P5102 a P5201.
* Umožňuje zobraziť hodnotu meranej veličiny a ďalšie namerané hodnoty.
* Umožňuje zadať výstupný prúd a testovať výstupné slučku.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

NPT-02 Nastavovacia program pre prevodníky P5102 a P5201
* Nastavuje všetky parametre prevodníkov P5102 a P5201.
* Umožňuje zobraziť hodnotu meranej veličiny a ďalšie namerané hodnoty.
* Umožňuje zadať výstupný prúd a testovať výstupné slučku.
* Nastavuje užívateľskú linearizáciu alebo korekciu chýb snímača.
* Umožňuje zadať textovú poznámku užívateľa ( 32 znakov).

Program v spojení
s komunikačným káblom KA-01nastavuje všetky parametre, ktoré uvedené v dotazníku prevodníkov P5201 a P5102. Ďalej zobrazuje hodnotu meranej veličiny, výstupného prúdu, prevádzkový čas, dátum výroby, výrobné a typové číslo. Navyše ho možno využiť v spojení s prevodníkom k oživovaniu technologického celku, pretože z prevodníka vytvorí užívateľom ovládaný prúdový zdroj (prúdovou noru) s vysokou presnosťou. Užívateľ môže zadať ľubovoľný prúd v rozsahu 3,8 20,5 mA a prevodník ho v slučke nastaví bez ohľadu na veľkosť vstupného signálu a ostatných nastavení. Do bežného meracieho režimu sa prevodník uvedie buď pomocou programu alebo vypnutím a opätovným zapnutím napájacieho napätia.