Kategórie

dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný

dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný s galvanickým oddelením. Dvojvodičový prevodník získava teplotu prostredníctvom odporového teplomera alebo termočlánku. Pri odporových teplomeroch je možné dvoj-, troj- alebo štvorvodičové zapojenie snímača.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný s galvanickým oddelením

Výstup: 4 až 20 mA, 20 až 4 mA
Rozsah merania: programovateľný
Presnosť: ± 0,2 až 2°C podľa vstupného signálu
Napájanie: 8 (10) až 35 VDC
Prevedenie: do hlavice, na DIN lištu
Komunikácia: HART
Ďalšie vlastnosti: vysoká odolnosť proti rušeniu

Dvojvodičový prevodník získava teplotu prostredníctvom odporového teplomera alebo termočlánku. Pri odporových teplomeroch je možné dvoj-, troj- alebo štvorvodičové zapojenie snímača. Prevedenia 956555/... a 956556/...  sú určené pre montáž do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.Typ snímača, zapojenie a merací rozsah sa konfiguruje pomocou setup programu. Výstup prevodníka je linearizovaný (teplotne lineárny) signál 4 ... 20mA alebo reverzovaný 20 ... 4mA.Prístroj je určený pre nasadenie v priemyselných oblastiach.